dissabte, 28 de febrer de 2015

Una altra educació i unes altres finances són possibles

Arran  de la polèmica al voltant de les sessions dedicades a l'Educació Financera, s'han generat debats molt interessants dins del professorat de l'INS Manolo Hugé,  tant sobre la conveniència d'una educació financera impartida pels qui tenen professionalment la funció d'oferir  els productes financers com a venedors a possibles clients, com sobre la relació entre la crisi causada en bona part per les entitats financeres amb la situació de retallades plenament vigent a  l'educació i altres sectors públics.

Oferim ara un recull de materials per a la reflexió i si s'escau per a l'elaboració de materials per a una altra Educació Financera, que tingui en compte no només el punt de vista dels venedors, sinó també el dels usuaris i els afectats per algunes pràctiques que van esdevenir gairebé habituals, i que prengui en consideració no només la part estrictament tècnica sinó també els valors i els drets socials. D'altra banda, intenta tenir en compte opcions socials i econòmiques que no són les de les grans entitats financeres. Així es podria donar lloc a una visió més plural, distanciada i crítica de l'economia financera.

En alguns casos els recursos van acompayats d'una "fitxa" per a treballar a classe.

Materials per a classe 

Que els teus diners pensin com tu 

En primer lloc, si voleu entendre les suspicàcies que desperta entre  una part del professorat el programa EFEC de l'Institut d'Estudis Financers, podeu comparar aquestes  dues declaracions:

 
Extracte de l'informe final de juy del 2014 del'EFEC Presentació de la Guia Didàctica d'Edualter «Que els teus diners pensin com tu»

En la seva presa de possessió, (maig 2014), el president de la patronal bancària (AEB), José María Roldán, assegurà que treballarà per a recuperar la reputació perduda de la banca espanyola (...).

I en segon lloc, [l'EFEC] pot convertir-se en un procediment per a
que les entitats que s’hi involucrin recuperin prestigi, confiança,

reputació i sigui un
instrument eficaç d’RSC.


També dediquem un espai a explicar els motius, els responsables i les conseqüències de l’actual crisi (primer financera, i després econòmica i fiscal), amb la intenció de promoure una visió crítica de la funció de la banca.
Font:
<http://efec.cat/files/Informe_EFEC_Final_voluntaris.pdf>
[26 de febrer de 2014]
Enllaç trencat, han canviat la informació (manipulació?). Cliqueu aquí!!  [13 de març de 2015]
Font:
<http://edualter.org/material/financesetiques/> [26 de febrer de 2014]

Per tant, un dels dos objectius de l'EFEC és que entitats financeres amb la imatge danyada per la crisi (esmenta concretament La Caixa, Banc Sabadell, BBVA, Banco Santander i Caixa d’Enginyers) puguin rentar-se la cara. En canvi, uns materials rigurosos i independents sobre els diners i les finances no deixa de banda una qüestió molesta per a alguns: les responsabilitats de la banca en la crisi. 

Per tant els materials d'Edualter sobre el diner han de ser el primer recurs:
http://edualter.org/material/financesetiques/Cinc anys de  rescat a la banca 


108.000 milions d'euros destinats a la banca entre 2009 i 2012


Banca ètica i banca no tant ètica


Hi trobareu en primer lloc una activitat a partir d'una presentació interactiva  de la diferència entre la banca ètica i la convencional.

Després hi ha una activitat a partir dels grups que denuncien les inversions en armes d'algunes de les entitats financeres més importants a l'Estat espanyol.

 

L'estafa de la bombolla immobiliària i les hipoteques - La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca


A partir del visionat d'alguns minuts d'aquest documental de SICOM sobre la PAH hom pot veure algunes  de les conseqüències de les pràctiques hipotecàries de caixes i bancs (amb la complicitat d'immobiliàries i les administracions), i es pot entendre el perquè de les actuacins i demandes de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.


Ell i ella


Micrometratge basat en un text d'Eduard Voltas escrit a Nació Digital: http://www.naciodigital.cat/opinio/57...

Forma part d'una entrada amb diversos materials audiovisuals sobre els escraches


Recull de vídeos sobre la crisi


Miscel·lània que conté l'Españistan i una bona explicació de la crisi en dibuixos basada en l'anàlisi del prestigiós geògraf David Harvey

Webs amb els punts de vista que no tenen en compte els materials de l'Institut d'Estudis Financers...


... i a partir dels quals es podrien desenvolupar més activitats.

PACD - Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute 

Contra l'economia del deute, el deute com a xantatge, el benestar consumista va lligat al patiment del Sud...

Per al tema que ens ocupa, especialment interessant la secció dedicada als bancs.

 APDEF (Associació de Perjudicats d’Entitats Financeres)
Associació creada amb l’objectiu de defensar i protegir als perjudicats per les possibles pràctiques abusives portades a terme per les entitats financeres.


Estafa banca

Formada per "personas trabajadoras, pensionistas o desempleadas a las que engañaron con productos de ahorro 'teóricamente seguros' (participaciones preferentes, deuda subordinada y otros productos 'tóxicos')."

Plataforma d'Afectats per la Hipoteca La financiarització de l'educació (i de la vida)

Articles que donen a pensar. A qui l'interessa fer de l'educació un negoci més? Per què l'educació ha de passar a ser una nova font d'enriquiment financer, i ha de renunciar a servir a la societat? Per què hem de pagar per a viure (i degavdes literlament per a no morir)? Com 'fan diners' els bancs i les caixes?

 


La banca especula con materias primas y alimentos

La reforma universitària de Wert afavorirà el negoci dels màsters

L'elitisme ha tornat a la Universitat (i ara és financer)

El horizonte educativo neoliberal

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada